Νέα

Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»: Έναρξη νέας πρόσκλησης για τον 5ο Κύκλο υποβολής προτάσεων

Μόλις το 54% των Ευρωπαίων διαθέτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από τον στόχο του 80% που έχει τεθεί στο πλαίσιο της Ψηφιακής Δεκαετίας.  Επιπροσθέτως, σκόπιμη είναι η αύξηση των ειδικών στον τομέα των ΤΠΕ στην Ευρώπη, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος των 20 εκατομμυρίων εμπειρογνωμόνων στον ψηφιακό τομέα έως το 2030. Παράλληλα, για τον τομέα της κυβερνοασφάλειας, η ΕΕ χρειάζεται πάνω από 200,000 εμπειρογνώμονες, επιπλέον των όσων διαθέτει επί του παρόντος, με σκοπό τη συμβολή στην προστασία των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών στην Ευρώπη, καθώς και στον σχεδιασμό των μελλοντικών λύσεων κυβερνοασφάλειας.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άνοιξε στις 21 Νοεμβρίου 2023, την 5η Πρόσκληση του Προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» για υποβολή προτάσεων σχετικά με τις Προηγμένες Ψηφιακές Δεξιότητες, με συνολικό προϋπολογισμό 42 εκατ. ευρώ, ο οποίος κατανέμεται στις ακόλουθες τρεις ανοικτές προσκλήσεις:

  • Εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σε βασικούς τομείς δεξιοτήτων
  • Προηγμένη ανάλυση ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Ακαδημία Δεξιοτήτων για την Κυβερνοασφάλεια


Ειδικότερα, οι Προσκλήσεις «Εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σε βασικούς τομείς ικανοτήτων» και «Προηγμένη ανάλυση ψηφιακών δεξιοτήτων» θα βασιστούν στην εμπειρία των πρώτων προσκλήσεων για μεταπτυχιακές σπουδές στο πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» και θα αφορούν τις τελευταίες πρωτοβουλίες για τη στήριξη της ανάπτυξης και της εφαρμογής βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων σε τομείς ψηφιακής τεχνολογίας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των πραγμάτων, άλλοι διεπιστημονικοί τομείς μεταξύ των ΙΑΠ, και οι εφαρμογές τους σε στρατηγικούς τομείς.

Για την Πρόσκληση «Ακαδημία Δεξιοτήτων για την Κυβερνοασφάλεια», τα διατιθέμενα κονδύλια θα στηρίξουν νέες ευκαιρίες κατάρτισης ή θα επεκτείνουν τις επιτυχημένες ευκαιρίες, ιδίως για την κάλυψη των αναγκών των ΜμΕ και της δημόσιας διοίκησης. Στόχος είναι η ενίσχυση της πρόσβασης σε ταλέντα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των δημόσιων υπαλλήλων για ισχυρή ψηφιακή ασφάλεια της δημόσιας διοίκησης. Σημαντικό είναι να αναφερθει ότι οι κοινοπραξίες οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, τα πανεπιστήμια ή οι πάροχοι κατάρτισης θα πρέπει να σχεδιάζουν και να υλοποιούν τις δραστηριότητες της Ακαδημίας.

Η προθεσμία για την κατάθεση αιτήσεων λήγει στις 21 Μαρτίου 2024, ώρα 17:00 (ώρα Βρυξελλών) και η σχετική πρόσκληση έχει δημοσιευθεί στην επίσημη πύλη χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πλατφόρμα για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, διοργανώνει ενημερωτική σχετική ημερίδα, στις 12 Δεκεμβρίου 2023, αφιερωμένη στον νέο κύκλο προσκλήσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει μια γενική παρουσίαση σχετικά με τις νέες προσκλήσεις, τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις απευθείας στην Επιτροπή, κατά τη διάρκεια της ενότητας Q&As. Η διαδικτυακή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τόσο το πρωί, όσο και το απόγευμα, με προκαταρκτικές συνεδρίες για δυνητικούς αιτούντες για όλα τα θέματα.

Για το πρόγραμμα και τη δήλωση συμμετοχής στην εκδήλωση, πατήστε εδώ.