Δέσμη Δράσεων Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα.

Δράση 1
Βασικός Ψηφιακός
Μετασχηματισμός ΜμΕ
Αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.
Ποσοστό ενίσχυσης: από 50% έως 60%
Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από
18.000€ έως 30.000€
Δράση 2
Προηγμένος Ψηφιακός
Μετασχηματισμός ΜμΕ
Αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.
Ποσοστό ενίσχυσης: από 10% έως 50%
Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από
50.0000€ έως 650.0000€
Δράση 3
Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Αιχμής ΜμΕ
Αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.
Ποσοστό ενίσχυσης: από 25% έως 60%
Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από
200.001€ έως 1.200.000€

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Έναρξη: 23/02/2023 και ώρα 12:00

Η Αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) σύμφωνα με το τυποποιημένου στο ΟΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης

– Ενδεικτικό Έντυπο Υποβολής Χρηματοδότησης στο Παράρτημα Ι)

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται μόνο σε 1 από τις 3 δράσεις

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής στο ΟΠΣΚΕ

H Δράση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Αναπτυξιακά Νέα

2η Δράση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού: Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Ημερίδα που διοργάνωσε η Epsilon Net με τη συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας και της BSS

Την 01/06/2023 ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε ο Όμιλος EPSILON NET με τη συμμετοχή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και της εταιρείας Συμβούλων

Read More »

Νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 : Ολοκληρώθηκε στις 30/05/2023 η Ημερίδα για τα Προγράμματα Ενίσχυσης Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών & Νηπιαγωγείων

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 30/05/2023 το διαδικτυακό σεμινάριο για τα αναπτυξιακά προγράμματα, το οποίο διοργάνωσε ο Σ.Ι.Μ.ΜΙ.ΠΑ.Σ.Ε. «Σύλλογος Ιδιωτικών Μεγάλων και Μικρών Παιδικών Σταθμών

Read More »

2η Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός»: Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας από τον Ομίλο Epsilon Net με τη συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας και της BSS

Την 01/06/2023, στο πλαίσιο των ενημερωτικών δράσεων για την έγκαιρη πληροφόρηση των ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη ψηφιακή τους

Read More »

ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2021-2027: Διαδικτυακή Ημερίδα για τα Προγράμματα Ενίσχυσης Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών & Νηπιαγωγείων

Ο Σ.Ι.Μ.ΜΙ.ΠΑ.Σ.Ε. «Σύλλογος Ιδιωτικών Μεγάλων και Μικρών Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων Ελλάδος» σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων ALPHA PLAN και τον Όμιλο πληροφορικής EPSILON

Read More »

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» : Υποβληθείσες αιτήσεις ανά κατηγορία περιφέρειας και ανά Δράση-Προηγούνται οι Περιφέρειες Αττικής και N. Αιγαίου σε ποσοστό κάλυψης του Προϋπολογισμού

Στο πλαίσιο των ενημερωτικών ενεργειών  των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη Δέσμη Δράσεων  «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ανακοινώθηκε  ο συνολικός αριθμός αιτήσεων που έχουν

Read More »

Ενημερωτικές Ημερίδες της ΕΣΕΕ και του Ομίλου της Epsilon Net για τις Δράσεις ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ του Νέου ΕΣΠΑ

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και ο  Όμιλος EPSILON NET στο πλαίσιο ενεργειών που διεξάγουν με στόχο την ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τις δυνατότητες

Read More »

Ημερίδα στην Χαλκίδα με τον Εμπορικό & Βιομηχανικό Σύλλογο Χαλκίδας, την ΕΣΕΕ, την Epsilon Net για τις Δράσεις ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Την Τετάρτη 03/05/2023, η ΕΣΕΕ και ο Εμπορικός & Βιομηχανικός Σύλλογος Χαλκίδας σε συνεργασία με τον Όμιλο Epsilon Net διοργάνωσαν ενημερωτική ημερίδα για τις Δράσεις

Read More »

Διαδικτυακή Ημερίδα για τις Δράσεις ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ από την ΕΣΕΕ και την Epsilon Net με την συνεργασία της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και ο  Όμιλος EPSILON NET στο πλαίσιο ενεργειών που διεξάγουν με στόχο την ολοκληρωμένη ενημέρωση για τις δυνατότητες αξιοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων

Read More »