Εκδηλώσεις

Ημερίδα για τη Νέα Δράση του ΕΣΠΑ για την Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Τρίτη 29.11.2023 @ 16:00 - 18:00

Ημερίδα για τη Νέα Δράση του ΕΣΠΑ για την Ίδρυση & Λειτουργία νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Τρίτη 21.11.2023 @ 16:00 - 18:00