Εκδηλώσεις

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της Προκήρυξης της νέας Δράσης του ΕΣΠΑ 2021-2027 και της έναρξης υποβολής των Αιτήσεων χρηματοδότησης, ο Όμιλος EPSILON NET σε συνεργασία με τον Σ.Ι.Μ.ΜΙ.ΠΑ.Σ.Ε. (Σύλλογος Ιδιωτικών Μεγάλων και Μικρών Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων Ελλάδος) διοργανώνουν ενημερωτική Ημερίδα με θέμα:

«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας
Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

 Πρακτικός Οδηγός Υποβολής για Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς»

Τετάρτη 31.01.2024 @ 17:00 – 19:00

Συντονίστρια

Βασιλική Καπελλέ, Υπεύθυνη Ενημέρωσης & Υποστήριξης για τα Αναπτυξιακά προγράμματα, EPSILON NET

Χαιρετισμοί

Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Χαρά Σελλή, Πρόεδρος Σ.Ι.Μ.ΜΙ.ΠΑ.Σ.Ε. «Σύλλογος Ιδιωτικών Μεγάλων και Μικρών Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων Ελλάδος»

Εισηγητές & Θεματολογία

Μανούσος Κλειδής, Διευθυντής Κρήτης & Νοτίου Αιγαίου της εταιρείας συμβούλων ALPHA PLAN
«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»
Αναλυτική Περιγραφή των προϋποθέσεων υπαγωγής, των επιλέξιμων δαπανών της Δράσης και της διαδικασίας υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης

«Πρακτικός Οδηγός για την Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων & Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων»

Πέτρος Κοραλής, Sales Director, EPSILON NET
«Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφοριακών συστημάτων και POS για μικρομεσαίες επιχειρήσεις»

Φώτης Ρωμούδης, Διευθυντής Ανάπτυξης του Ομίλου EPSILON NET
«Microfinance:Το χρηματοδοτικό εργαλείο με ευνοϊκούς όρους για την ανάπτυξη των ΜμΕ»

Η ημερίδα απευθύνεται σε:
Ιδιοκτήτες και στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ενδιαφέρον να δραστηριοποιηθούν στον τομέα των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών | Φοροτεχνικούς – στελέχη λογιστηρίων Συμβούλους Πληροφορικής | Μέλη του Δικτύου του Ομίλου της EPSILΟΝ ΝΕΤ