Νέα

Κεντρική Μακεδονία 2021-2027 | Ολοκληρώθηκε η Ημερίδα από την EPSILON NET με την Digital4U & την Atlantis για τη Δράση για επενδύσεις Π/Υ 60.000€-400.000€

Σε συνέχεια των ενεργειών για την ολοκληρωμένη πληροφόρηση των επιχειρήσεων σχετικά με τη δυνατότητα αξιοποίησης των επιδοτούμενων προγραμμάτων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, ο Όμιλος EPSILON NET σε συνεργασία με την εταιρεία Digital4U και την εταιρεία Συμβούλων Atlantis Consulting, πραγματοποίησαν με επιτυχία την Πέμπτη 01/02/2024 την Ενημερωτική Ημερίδα για τη Δράση του Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027»: «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση».

Η συγκεκριμένη Δράση στοχεύει στη στήριξη υφιστάμενων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών, τον τεχνολογικό τους μετασχηματισμό, την μεγέθυνση, την εξωστρέφεια και την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κυκλικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ημερίδα επικεντρώθηκε στην παρουσίαση των κύριων σημείων, των προϋποθέσεων υπαγωγής και των επιλέξιμων δαπανών της Δράσης, καθώς και στη διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης.

Παράλληλα, δόθηκε πληροφόρηση αναφορικά με τις ολοκληρωμένες λύσεις σε πληροφοριακά συστήματα και σε εξειδικευμένες λύσεις πληρωμών που προσφέρει ο Όμιλος EPSILON NET, καθώς και για τις υπηρεσίες ψηφιακής προβολής και προώθησης που παρέχονται από την εταιρεία Digital4U.

Αν επιθυμείτε πρόσθετη πληροφόρηση για τα θέματα που αναπτύχθηκαν, μπορείτε να δείτε το ενημερωτικό υλικό που παρουσιάσθηκε εδώ.

Τον συντονισμό της Ημερίδας ανέλαβε η κα Βασιλική Καπελλέ, Υπεύθυνη Ενημέρωσης & Υποστήριξης για Αναπτυξιακά Προγράμματα, της Ειδικής Μονάδας του Ομίλου EPSILON NET και τις εισηγήσεις οι:

  • κα Μαρία Κωνσταντίνα Παΐσιου, Διευθύντρια Τμήματος Χρηματοδότησης Επενδύσεων της εταιρείας ATLANTIS CONSULTING
  • κ. Πέτρος Κοραλής, Sales Director του Ομίλου EPSILON NET
  • κα Κατερίνα Αρνέλλου, Operations Director της εταιρείας Digital4U.


O Όμιλος EPSILON NET συνεχίζει και το επόμενο διάστημα με τον προγραμματισμό σχετικών ενημερωτικών δράσεων, ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα επιδοτούμενα προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και ολοκληρωμένες ψηφιακές λύσεις για την ανάπτυξη τους και την αύξηση της κερδοφορίας τους.

Αν επιθυμείτε, μπορείτε να παρακολουθήσετε το video της Ημερίδας εδώ.