Νέα

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για τις Δράσεις του ΕΣΠΑ για την Ίδρυση & Λειτουργία Νέων ΜμΕ & νέων Τουριστικών ΜμΕ

Όπως γνωστοποιήθηκε με ενημέρωση του  Γραφείου Πληροφόρησης της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», δόθηκε πρόσθετη παράταση υποβολής αιτήσεων για τις Δράσεις «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων».

Συγκεκριμένα, για τις δύο (2) Δράσεις του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», η ημερομηνία λήξης υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης είναι έως την Τετάρτη 27/03/2024 και ώρα 15:00, αντί για την Παρασκευή 22/03/2024, όπως ίσχυε από προηγούμενη Τροποποίηση των Προκηρύξεων των Δράσεων.