Νέα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ: Ανακοινώθηκε ο συνολικός αριθμός αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν ανά περιφέρεια

 

Σε συνέχεια της  δημοσίευσης της Πρόκλησης και της έναρξης των Υποβολών Αιτήσεων Χρηματοδότησης για συμμέτοχη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Δέσμη Δράσεων  «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ανακοινώθηκε ο συνολικός αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί έως και 31/03/2023, ανά κατηγορία περιφέρειας και ανά δράση.

Συνολικά έχουν υποβληθεί :

Για την Δράση 1-  Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: 539 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού Π/Υ 15.517.117 € με Δημόσια Δαπάνη 7.932.613 €.

Για την Δράση 2-  «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» : 27 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού Π/Υ 9.544.281€ με Δημόσια δαπάνη 4.313.522€

Για την Δράση 3 –  «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ»: 19 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού Π/Υ 12.211.797€ με Δημόσια δαπάνη 5.946.575€

Ειδικότερα οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ανά Δράση και ανά κατηγορία περιφέρειας είναι:

Υπενθυμίζουμε ότι οι αιτήσεις που υποβάλλονται στη Δράση αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και εγκρίνονται μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού της Δράσης ανά κατηγορία Περιφερειών.

Οι  Δράσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού.