Νέα

Συνοπτικός πίνακας με τα χαρακτηριστικά και τις διαφορές μεταξύ των τριών Δράσεων της Δέσμης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜΜΕ

Στο πλαίσιο των ενημερωτικών ενεργειών για τις  Δράσεις «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Ψηφιακός Μετασχηματισμος Αιχμής ΜμΕ»   αναρτήθηκε προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων αρχείο με συνοπτική αναφορά στα κύρια χαρακτηριστικά και στις βασικές διαφορές των τριών Δράσεων.