Νέα

Ολοκληρώθηκε στις 27/04/2023 η ενημερωτική ημερίδα της ΕΣΕΕ και του Ομίλου EPSILON NET για τις Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού με τη συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 27/04/2023 η διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα για τις Δράσεις του Ψηφιακού Μετασχηματισμού που διοργάνωσε η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας  (ΕΣΕΕ) και ο  Όμιλος EPSILON NET με τη συμμετοχή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

Ο στόχος της συγκεκριμένης ημερίδας ήταν η ολοκληρωμένη ενημέρωση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τις δυνατότητες αξιοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων και χρηματοδοτικών εργαλείων για τη ψηφιακή τους αναβάθμιση.

Στο πλαίσιο αυτό, έγινε η παρουσίαση των κάτωθι ενοτήτων:

  • Συγκριτική αναφορά των τριών Δράσεων του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μμε» και αναλυτική περιγραφή της Δράσης 1 «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»
  • Ολοκληρωμένες προτάσεις για πληροφοριακά σύστηματα που παρέχονται για την ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων μέσω του Ομίλου EPSILON NET
  • Οι δυνατότητες στήριξης των επενδυτικών σχεδίων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω χρηματοδοτικών προϊόντων, εργαλείων & υπηρεσιών καθώς και μέσω συμβουλευτικής καθοδήγησης που έχει σχεδιάσει και προσφέρει η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  • Συνοπτική παρουσίαση των Δράσεων του Προγράμματος «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ».