Νέα

ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2021-2027: Διαδικτυακή Ημερίδα για τα Προγράμματα Ενίσχυσης Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών & Νηπιαγωγείων

Ο Σ.Ι.Μ.ΜΙ.ΠΑ.Σ.Ε. «Σύλλογος Ιδιωτικών Μεγάλων και Μικρών Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων Ελλάδος» σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων ALPHA PLAN και τον Όμιλο πληροφορικής EPSILON NET διοργανώνει στις 30/05/2023 διαδικτυακό σεμινάριο με στόχο την ενημέρωση των Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων Ελλάδος σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Στο σεμινάριο θα γίνει παρουσίαση των κάτωθι ενοτήτων:

· Αναλυτική περιγραφή της 1ης ΔΡΑΣΗΣ του προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

· Περιγραφή των  βασικών σημείων του προγράμματος «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» καθώς και του προγράμματος «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

· Ενημέρωση για την αναμενόμενη ΔΡΑΣΗ του προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με την  Δημιουργία Νέων Τμημάτων Βρεφονηπιακών Σταθμών.