Νέα

2η Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός»: Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας από τον Ομίλο Epsilon Net με τη συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας και της BSS

Την 01/06/2023, στο πλαίσιο των ενημερωτικών δράσεων για την έγκαιρη πληροφόρηση των ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη ψηφιακή τους αναβάθμιση,  ο Όμιλος EPSILON NET με τη συμμετοχή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και της εταιρείας Συμβούλων BSS, διοργανώνουν διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «2η Δράση “Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός”: Επενδυτικά σχέδια Προϋπολογισμού 50.000€ – 650.000€ με ποσοστό ενίσχυσης έως 50%».

Στη συγκεκριμένη ημερίδα θα γίνει συνοπτική αναφορά στα αναπτυξιακά επενδυτικά προγράμματα, τα οποία παρέχονται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων καθώς και αναλυτική περιγραφή της 2Ης Δράσης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού  ΜμΕ.

Επιπρόσθετα, θα δοθεί πληροφόρηση σχετικά με τις ολοκληρωμένες ψηφιακές λύσεις που προσφέρει ο Όμιλος Epsilon NET για την ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων και ενημέρωση σχετικά  με τις δυνατότητες στήριξης των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων μέσω των χρηματοδοτικών εξειδικευμένων εργαλείων και προϊόντων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.