Νέα

Νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 : Ολοκληρώθηκε στις 30/05/2023 η Ημερίδα για τα Προγράμματα Ενίσχυσης Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών & Νηπιαγωγείων

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 30/05/2023 το διαδικτυακό σεμινάριο για τα αναπτυξιακά προγράμματα, το οποίο διοργάνωσε ο Σ.Ι.Μ.ΜΙ.ΠΑ.Σ.Ε. «Σύλλογος Ιδιωτικών Μεγάλων και Μικρών Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων Ελλάδος» σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων ALPHA PLAN και τον Όμιλο πληροφορικής EPSILON NET.

Ο στόχος της συγκεκριμένης ημερίδας ήταν η ολοκληρωμένη ενημέρωση των ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων Ελλάδος σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και τη ψηφιακή τους αναβάθμιση.

Ειδικότερα, στην ημερίδα παρουσιάσθηκαν:

  • Τα κύρια σημεία της 1ης ΔΡΑΣΗΣ του προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» με εστίαση στις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών.
  • Τα βασικά σημεία του προγράμματος «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» καθώς και του προγράμματος «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»
  • Τα βήματα που έχουν σχεδιασθεί για τον προγραμματισμό της αναμενόμενης ΔΡΑΣΗΣ του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με την Δημιουργία Νέων Τμημάτων Βρεφονηπιακών Σταθμών, καθώς και τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης Δράσης.