Νέα

2η Δράση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού: Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Ημερίδα που διοργάνωσε η Epsilon Net με τη συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας και της BSS

Την 01/06/2023 ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε ο Όμιλος EPSILON NET με τη συμμετοχή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και της εταιρείας Συμβούλων BSS με στόχο την ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων για την 2η Δράση “Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός” και για τη δυνατότητα που παρέχεται μέσω αυτής για επενδύσεις προϋπολογισμού 50.000€ – 650.000€.

Στη συγκεκριμένη ημερίδα έγινε παρουσίαση των κάτωθι ενοτήτων:

  • συνοπτική αναφορά στα αναπτυξιακά επενδυτικά προγράμματα, τα οποία παρέχονται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων
  • αναλυτική περιγραφή της 2ης Δράσης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜμΕ
  • ενημέρωση σχετικά με τις ολοκληρωμένες λύσεις που προσφέρει ο Όμιλος Epsilon NET για την ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων
  • ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες στήριξης των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων μέσω των υπηρεσιών της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

Στο πλαίσιο της γενικευμένης προσπάθειας του Ομίλου Epsilon Net για την συνεχόμενη ενημέρωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τις δυνατότητες αξιοποίησης προγραμμάτων για τον ψηφιακό τους εκσυγχρονισμό προγραμματίζεται το επόμενο διάστημα μια σειρά από αντίστοιχες ενημερωτικές ημερίδες.