Νέα

ΕΣΠΑ 2021-27 | Ενημέρωση για την 3η Δράση του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ: επενδύσεις προϋπολογισμού 201.000€- 1.200.000€

Σε συνέχεια των στοχευμένων ενημερώσεων για τις δυνατότητες αξιοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων από τις ελληνικές επιχειρήσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και της ψηφιακής τους αναβάθμισης, ο Όμιλος Epsilon Net με τη συμμετοχή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και της εταιρείας Συμβούλων  ATLANTIS CONSULTING, διοργανώνουν την Πέμπτη 22/06/2023 διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «3η Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» | Επενδυτικά σχέδια Προϋπολογισμού 201.000€ – 1.200.000€ με ποσοστό ενίσχυσης έως 60%».

Στη συγκεκριμένη ημερίδα:

  • θα γίνει συνοπτική παρουσίαση των επιδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων τα οποία παρέχονται στις ελληνικές επιχειρήσεις
  • θα γίνει αναλυτική περιγραφή των βασικών σημείων και των επιλέξιμων δαπανών της ς Δράσης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού  ΜμΕ
  • θα δοθεί πληροφόρηση σχετικά με τις ολοκληρωμένες λύσεις που προσφέρει ο Όμιλος Epsilon Net για την μετάβαση των επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή εποχή
  • θα δοθεί ενημέρωση σχετικά  με τις δυνατότητες στήριξης των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων μέσω των χρηματοδοτικών εξειδικευμένων εργαλείων και προϊόντων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.