Νέα

ΕΣΠΑ 2021-2027| Υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια συνολικού Π/Υ 152 εκ. € μέχρι στιγμής για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό ΜμΕ, εξαντλείται ο Διαθέσιμος Προϋπολογισμός σε Αττική και Ν. Αιγαίο

Σε συνέχεια των ενημερώσεων για την πορεία των αιτήσεων συμμετοχής στη Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ανακοινώθηκε ο συνολικός αριθμός αιτήσεων, που έχουν υποβληθεί έως και 14/07/2023, ανά κατηγορία Περιφέρειας και ανά Δράση.

Συνολικά, ο αριθμός των υποβληθέντων αιτήσεων για ένταξη των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων στην Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είναι 2.103 αιτήσεις.

Σύμφωνα με τις υποβληθείσες αιτήσεις, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική και Νότιο Αιγαίο) ο Διαθέσιμος προϋπολογισμός Δημοσίας Δαπάνης και για τις τρεις Δράσεις τείνει να καλυφθεί με σημαντικά ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες. Ειδικότερα, για την 1η Δράση «Βασικός Μετασχηματισμός ΜμΕ» διαπιστώνεται ότι o σχετικός Διαθέσιμος Προϋπολογισμός δημοσίας δαπάνης τείνει να εξαντληθεί στις κατηγορίες περιφερειών της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, έχουν υποβληθεί:

·  Για την Δράση 1 «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»: 1.932 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού Π/Υ 55.299.507€ με Δημόσια Δαπάνη 28.356.150,00€. Το ποσοστό κάλυψης της Διαθέσιμης Δημοσίας Δαπάνης, στις περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική και Νότιο Αιγαίο) από τα αιτούμενα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται σε ποσοστό 94,48% ενώ στις υπόλοιπες Περιφέρειες σε  ποσοστό 13,75%.

·   Για την Δράση 2 «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»: 100 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού Π/Υ 38.712.393,06 € με Δημόσια δαπάνη  17.470.392,00€. Στις περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική και Νότιο Αιγαίο) το αντίστοιχο ποσοστό κάλυψης της Διαθέσιμης Δημοσίας Δαπάνης ανέρχεται σε ποσοστό 56,73% ενώ στις υπόλοιπες Περιφέρειες σε  8,50%.

·      Για την Δράση 3 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ»:  71 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού Π/Υ 58.514.348€ με Δημόσια δαπάνη 27.273.680€. Το ποσοστό κάλυψης της Διαθέσιμης Δημοσίας Δαπάνης από τα αιτούμενα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στις περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική και Νότιο Αιγαίο)  σε ποσοστό 74,12% ενώ στις υπόλοιπες Περιφέρειες σε  37,37%.

Αναλυτικότερα, οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ανά Δράση και ανά Κατηγορία περιφέρειας είναι:

Υπενθυμίζεται  ότι οι Δράσεις θα παραμένουν ανοιχτές για υποβολή αιτήσεων μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού της Δράσης ανά κατηγορία Περιφερειών, καθώς και ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με σειρά προτεραιότητας με την μέθοδο Fifo.