Νέα

ΕΣΠΑ 2021-2027|Εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική, Ν. Αιγαίο)

Στο πλαίσιο των ενημερώσεων για τις Δράσεις του Ψηφιακού Μετασχηματισμού Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γνωστοποιήθηκε στις 02/08/2023 ότι για την Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»  δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση της υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική, Ν. Αιγαίο) λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.


Διευκρινίζεται ότι παραμένει ως δυνατότητα η επεξεργασία των αιτήσεων χρηματοδότησης, υπό τη μορφή σχεδίου στο ΟΠΣΚΕ, καθώς και ότι στις υπόλοιπες Περιφέρειες υπάρχει ακόμη διαθέσιμος προϋπολογισμός Δημοσίας Δαπάνης και παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για τη συγκεκριμένη Δράση.


 Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογα με την πορεία της διαδικασίας αξιολόγησης, ενδέχεται να ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητα οριστικοποίησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, για την οποία θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.