Νέα

Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022: Παράταση στην ημερομηνία υποβολής Αιτήσεων για τα καθεστώτα «Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα» και «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων»

Όπως γνωστοποιείται με το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε σήμερα το Υπουργείο Ανάπτυξης, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα» (ΦΕΚ 3292/Β/18.5.2023) και στην 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» (ΦΕΚ 3291/Β/18.5.2023) του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022  έως την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023.

Συγκεκριμένα:

·      Για το καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα» η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων για  τον 2ος κύκλο ήταν η  1η Ιουνίου 2023  και η ημερομηνία λήξης ήταν 30/09/2023, η οποία και παρατάθηκε μέχρι και την 29 Δεκεμβρίου.

Το σχετικό καθεστώς με συνολικό προϋπολογισμό 150.000.000€ στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων των μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων για την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική τους αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση. Αφορά, ειδικότερα, επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης, (πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων) καθώς και στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

·   Αντίστοιχα, για το καθεστώς ενισχύσεων «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» ο 2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε από την 12η Ιουνίου 2023  και η ημερομηνία λήξης του παρατάθηκε, σύμφωνα με το Δελτίου Τύπου, από την 13η Οκτωβρίου 2023 στις 29 Δεκεμβρίου 2023. 

Το συγκεκριμένο καθεστώς με συνολικό προϋπολογισμό 150.000.000€  επιδιώκει τη χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων από μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.