ΕΣΠΑ 2021-2027 | Δημοσιεύθηκε η 2η Τροποποίηση των Προσκλήσεων για τις Δράσεις της Πράσινης Μετάβασης ΜμΕ

Μετά τις νεότερες απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2021-2027, δημοσιεύθηκε η 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης “Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ” καθώς και της Πρόσκλησης της Δράσης “Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ” του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027». Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» Όπως αναφέρεται στην 2η Τροποποίηση της συγκεκριμένης Πρόσκλησης η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού […]

ΕΣΠΑ 2021-2027| Δημοσιεύθηκε η 2η Τροποποίηση των Προσκλήσεων για την 2η και 3η Δράση του Ψηφιακού μετασχηματισμού ΜμΕ

Μετά τις νεότερες απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2021-2027, δημοσιεύθηκε στις 26/09/2023 η 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», καθώς και της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027». 2η  Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης, η μέγιστη […]