Νέα

ΕΣΠΑ 2021-2027 | Εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική & Ν.Αιγαίο)

Σε συνέχεια των ενημερώσεων σχετικά με τις Δράσεις του «Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜμΕ», ανακοινώθηκε στις 03/10/2023 ότι για τη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση της υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική, Ν. Αιγαίο) λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι παραμένει ως δυνατότητα η επεξεργασία αιτήσεων χρηματοδότησης, υπό τη μορφή σχεδίου στο ΟΠΣΚΕ, καθώς και ότι η Πρόσκληση παραμένει ακόμη ανοιχτή προς υποβολή Αιτήσεων μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού για την Κατηγορία των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, ανάλογα με την πορεία της διαδικασίας αξιολόγησης, ενδέχεται να ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητα οριστικοποίησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, για την οποία θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.