Νέα

ΕΣΠΑ 2021-2027 | «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»: Ανακοινώθηκαν οι υποβληθείσες Αιτήσεις ανά Κατηγορία Περιφέρειας και ανά Δράση

Στο πλαίσιο των ενημερωτικών ενεργειών για την πορεία των αιτήσεων συμμετοχής στη Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ανακοινώθηκε ο συνολικός αριθμός αιτήσεων, που έχουν υποβληθεί έως και 04/10/2023, ανά κατηγορία Περιφέρειας και ανά Δράση.

Συνολικά, ο αριθμός των υποβληθέντων αιτήσεων για ένταξη των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων στην Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είναι 2.349 αιτήσεις και ο συνολικός Προϋπολογισμός υποβληθέντων επιχειρηματικών σχεδίων ανέρχεται σε ποσό 186.364.364 €.

Όπως γνωστοποιείται και από τις ανακοινώσεις, για την Δράση  «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» και για την Δράση  «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής» δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη για την Κατηγορία Περιφερειών σε Μετάβαση (Αττική και Νότιο Αιγαίο) και δεν είναι δυνατή η υποβολή των Αιτήσεων χρηματοδότησης στη συγκεκριμένη κατηγορία Περιφέρειας για τις Δράσεις αυτές.

Συγκεκριμένα, έχουν υποβληθεί:

  • Για την Δράση 1 «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»: 2.126 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού Π/Υ 60.835.303€ με Δημόσια Δαπάνη 31.162.136€. Το ποσοστό κάλυψης της Διαθέσιμης Δημοσίας Δαπάνης, στις περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική και Νότιο Αιγαίο) από τα αιτούμενα επενδυτικά σχέδια έχει εξαντληθεί ενώ στις υπόλοιπες Περιφέρειες ανέρχεται σε  ποσοστό 16,10%.
  • Για την Δράση 2 «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»: 129 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού Π/Υ 48.023.803€ με Δημόσια δαπάνη  21.801.062€.Στις περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική και Νότιο Αιγαίο) το ποσοστό κάλυψης της Διαθέσιμης Δημοσίας Δαπάνης ανέρχεται σε ποσοστό 26,76% ενώ στις υπόλοιπες Περιφέρειες  11,09%.
  • Για την Δράση 3 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ»: 94 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού Π/Υ 77.505.258€ με Δημόσια δαπάνη 36.024.404€. Το ποσοστό κάλυψης της Διαθέσιμης Δημοσίας Δαπάνης από τα αιτούμενα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στις περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική και Νότιο Αιγαίο) σε ποσοστό 99,26% και δεν είναι πλέον εφικτή η υποβολή αιτήσεων για την συγκεκριμένη κατηγορία Περιφέρειας. Στις υπόλοιπες Περιφέρειες το ποσοστό κάλυψης ανέρχεται σε 48,98% και είναι ακόμη δυνατή η υποβολή αιτήσεων με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 1407/2013 (De minimis).

 

Αναλυτικότερα, οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ανά Δράση και ανά Κατηγορία περιφέρειας είναι:

Υπενθυμίζεται  ότι οι Δράσεις θα παραμένουν ανοιχτές για υποβολή αιτήσεων μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού της Δράσης ανά κατηγορία Περιφερειών, καθώς και ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με σειρά προτεραιότητας με την μέθοδο Fifo.