Νέα

ΕΣΠΑ 2021-2027 | Ανακοινώθηκαν οι υποβληθείσες αιτήσεις για τις Δράσεις της «Πράσινης Μετάβασης ΜμΕ»

Σε συνέχεια των ενημερώσεων για την πορεία της υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για τις Δράσεις του Προγράμματος «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», ανακοινώθηκε ο συνολικός αριθμός αιτήσεων, που έχουν υποβληθεί έως 04/10/2023, ανά κατηγορία Περιφέρειας και ανά Δράση.

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Συνολικά, όπως γνωστοποιήθηκε με την ανακοίνωση, ο αριθμός των υποβληθέντων αιτήσεων για ένταξη των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων στην Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» είναι 1.563 αιτήσεις και ο συνολικός Προϋπολογισμός υποβληθέντων επιχειρηματικών σχεδίων ανέρχεται σε ποσό 821.132.872€ με Δημόσια Δαπάνη 374.461.610€.

Διευκρινίζεται ότι για την Δράση δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη για την κατηγορία Περιφερειών Μετάβασης (Αττική, Νότιο Αιγαίο) και ότι η Πρόσκληση παραμένει ανοιχτή προς υποβολή Αιτήσεων μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού για την Κατηγορία των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος), με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 1407/2013 (De minimis),προσαυξημένου κατά 20%.

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο συνολικός αριθμός των υποβληθέντων αιτήσεων για ένταξη των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων στην Δράση «Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» είναι 6.234 αιτήσεις και ο συνολικός Προϋπολογισμός υποβληθέντων επιχειρηματικών σχεδίων ανέρχεται σε ποσό 943.396.809€ με Δημόσια Δαπάνη 439.482.091€.

Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι για την συγκεκριμένη Δράση δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη για την κατηγορία Περιφερειών Μετάβασης (Αττική, Νότιο Αιγαίο) και ότι η Πρόσκληση παραμένει ανοιχτή προς υποβολή Αιτήσεων μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού για την Κατηγορία των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος), προσαυξημένου κατά 20%.

Αναλυτικότερα, οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ανά Δράση και ανά Κατηγορία περιφέρειας είναι:

Υπενθυμίζεται ότι οι Αιτήσεις που υποβάλλονται στη Δράση αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.