ΕΣΠΑ 2021-2027 | Εξάντληση του διαθέσιμου Π/Υ της Δράσης «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» με βάση τον Κανον. De minimis στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες

Για την Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» γνωστοποιήθηκε στις 10/10/2023 με σχετική ανακοίνωση ότι δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση της υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 1407/2013 (De minimis) και στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, […]