Νέα

Ενίσχυση της Ίδρυσης & Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων: Διοργάνωση Ημερίδας από την EPSILON NET σε συνεργασία με την Epsilon Hospitality & την NOISIS

NOV_EVENT_2023_655X436 (004)

Σε συνέχεια των ενημερωτικών δράσεων για την αξιοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων από τις ελληνικές επιχειρήσεις για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων, ο Όμιλος EPSILON NET σε συνεργασία με τη θυγατρική του εταιρεία Epsilon Hospitality και την εταιρεία NOISIS Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε., διοργανώνουν την Τρίτη 21/11/2023 διαδικτυακή Ημερίδα για την Επικείμενη Νέα Δράση του ΕΣΠΑ 2021-2027: «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων».

Η ημερίδα αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη ενημέρωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη δυνατότητα ενίσχυσης της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, θα γίνει αναλυτική περιγραφή των βασικών σημείων, των προϋποθέσεων υπαγωγής και των επιλέξιμων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αναμενόμενη Δράση του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027». Παράλληλα, θα δοθεί πληροφόρηση σχετικά με τις εξειδικευμένες ψηφιακές λύσεις που προσφέρει η εταιρεία Epsilon Hospitality για τις νέες τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς και για τις υπηρεσίες digital marketing που παρέχονται για τις τουριστικές μονάδες από την εταιρεία Digital4U.