Ενίσχυση της Ίδρυσης & Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων: Διοργάνωση Ημερίδας από την EPSILON NET σε συνεργασία με την Epsilon Hospitality & την NOISIS

Σε συνέχεια των ενημερωτικών δράσεων για την αξιοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων από τις ελληνικές επιχειρήσεις για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων, ο Όμιλος EPSILON NET σε συνεργασία με τη θυγατρική του εταιρεία Epsilon Hospitality και την εταιρεία NOISIS Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε., διοργανώνουν την Τρίτη 21/11/2023 διαδικτυακή Ημερίδα για την Επικείμενη Νέα Δράση του ΕΣΠΑ 2021-2027: […]

ΕΣΠΑ 2021-2027 | 2η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες -κατά σειρά υποβολής- δέκα (10) αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ. Ειδικότερα, πέντε (5) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη Δημόσια Δαπάνη […]

ΕΣΠΑ 2021-2027 | 4η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027», η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες -κατά σειρά υποβολής- εκατόν είκοσι πέντε (125) αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ. Ειδικότερα, εκατόν δύο (102) αιτήσεις χρηματοδότησης με […]