Νέα

Νέα Δράση του ΕΣΠΑ για επιδότηση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων επιχειρήσεων | Διοργάνωση Ημερίδας από την EPSILON NET με την Digital4U & την BSS

Σε συνέχεια των ενημερωτικών ενεργειών σχετικά με τη δυνατότητα αξιοποίησης επιδοτούμενων προγραμμάτων για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο Όμιλος EPSILON NET σε συνεργασία με την εταιρεία Digital4U και την εταιρεία Συμβούλων BSS, διοργανώνουν την Τετάρτη 29/11/2023 διαδικτυακή Ημερίδα για την Επικείμενη Νέα Δράση του ΕΣΠΑ 2021-2027: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Η ημερίδα επιδιώκει την ολοκληρωμένη ενημέρωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την επικείμενη νέα Δράση του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, θα γίνει αναλυτική περιγραφή των βασικών σημείων, των  προϋποθέσεων υπαγωγής και των επιλέξιμων δαπανών που περιλαμβάνονται στη Δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων», συνολικού προϋπολογισμού 190.000.000€.

Παράλληλα, θα δοθεί πληροφόρηση αναφορικά με τις ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες λύσεις σε πληροφοριακά συστήματα που προσφέρει ο Όμιλος EPSILON NET για την οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων, καθώς και για τις υπηρεσίες ψηφιακής προβολής και προώθησης που παρέχονται από την εταιρεία Digital4U.

Χορηγός για τη συγκεκριμένη Ημερίδα είναι το μέλος του Epsilon Net Group,  Epsilon College, Diplomas & Mεταπτυχιακά Προγράμματα για Επαγγελματίες.