Εκδηλώσεις

Ο Όμιλος EPSILON NET σε συνεργασία με την εταιρεία Digital4και την εταιρεία Συμβούλων BSS, με στόχο την ολοκληρωμένη πληροφόρηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σχετικά με τη δυνατότητα αξιοποίησης των επιδοτούμενων προγραμμάτων, τα οποία παρέχονται για την ενίσχυση της επιχειρηματικότηταςδιοργανώνουν
Ειδική διαδικτυακή Ημερίδα για την Επικείμενη Νέα Δράση του ΕΣΠΑ 2021-2027

«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Τρίτη 29.11.2023 @ 16:00 – 18:00

 

Συντονιστής

Ρωμούδης Φώτης, Διευθυντής Ανάπτυξης του Ομίλου EPSILON NET

 

Εισηγητές & Θεματολογία

Κυριακή Παπαδά, Senior consultant της εταιρείας συμβούλων BSS
Οι δυνατότητες χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων των ελληνικών επιχειρήσεων από επιδοτούμενα και αναπτυξιακά Προγράμματα

Λυδία Δαμάσκου, Senior consultant της εταιρείας συμβούλων BSS
ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»:
Αναλυτική Περιγραφή των προϋποθέσεων υπαγωγής και των επιλέξιμων δαπανών

Πέτρος Κοραλής, Sales Director, EPSILON NET
«Νέα ψηφιακή εποχή | Εξειδικευμένες και ολοκληρωμένες λύσεις σε πληροφοριακά συστήματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις»

Κατερίνα Αρνέλλου, Operations Director της εταιρείας Digital4U
«Νέα ψηφιακή εποχή | Υπηρεσίες Ψηφιακής Προβολής & Προώθησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις»

 

 

Η ημερίδα απευθύνεται σε:
Ιδιοκτήτες και στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, Φοροτεχνικούς – στελέχη λογιστηρίων, Συμβούλους Πληροφορικής, Μέλη του Δικτύου του Ομίλου της EPSILON NET