Νέα

«Ενίσχυση της Ίδρυσης & Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»: Mε επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ενημερωτική Ημερίδα από την EPSILON NET, την Epsilon Hospitality & την NOISIS

Στο πλαίσιο των ενημερωτικών δράσεων σχετικά με την αξιοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων από τις ελληνικές επιχειρήσεις για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων, ο Όμιλος EPSILON NET σε συνεργασία με τη θυγατρική του εταιρεία Epsilon Hospitality και την εταιρεία NOISIS Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε., πραγματοποίησε με ιδιαίτερη επιτυχία την Τρίτη 21/11/2023 διαδικτυακή Ημερίδα για την Επικείμενη Νέα Δράση του ΕΣΠΑ 2021-2027: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων».

Η ημερίδα αποσκοπούσε στην ολοκληρωμένη ενημέρωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη δυνατότητα ενίσχυσης της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ημερίδα εστίασε στις ακόλουθες ενότητες:

  • Έγινε αναλυτική περιγραφή των βασικών σημείων, των προϋποθέσεων υπαγωγής και των επιλέξιμων δαπανών που περιλαμβάνονται στην Επικείμενη Νέα Δράση του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027».
  • Παρουσιάσθηκαν εξειδικευμένες ψηφιακές λύσεις σε πληροφοριακά συστήματα, οι οποίες προσφέρονται από την εταιρεία Epsilon Hospitality για τις νέες τουριστικές επιχειρήσεις.
  • Έγινε παρουσίαση των υπηρεσιών προβολής και προώθησης, που παρέχονται για τις τουριστικές μονάδες από την εταιρεία Digital4U.

 

Αν επιθυμείτε πρόσθετη πληροφόρηση για τα θέματα που αναπτύχθηκαν, μπορείτε να δείτε το ενημερωτικό υλικό που παρουσιάσθηκε εδώ.

Τον συντονισμό της Ημερίδας ανέλαβε ο κ. Μάνος Αμανατίδης, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Epsilon Hospitality και τις εισηγήσεις:

  • κ. Μανόλης Κουτελιάς, Διευθυντής Επενδυτικών Έργων της εταιρείας συμβούλων NOISIS Α.Ε.
  • κ. Στάθης Πασχαλίδης, Διευθυντής Πωλήσεων της εταιρείας Epsilon Hospitality
  • κα Κατερίνα Αρνέλλου, Operations Director της εταιρείας Digital4U

Χορηγός για την Ημερίδα ήταν το μέλος του EPSILON NET Group

Epsilon College, Diplomas & Mεταπτυχιακά Προγράμματα για Επαγγελματίες

O Όμιλος EPSILON NET, με στόχο την ολιστική πληροφόρηση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες ενισχύσεων και επιδοτήσεων για την αναβάθμιση των ψηφιακών τους συστημάτων, θα συνεχίσει και το επόμενο διάστημα με τη διοργάνωση αντίστοιχων ενημερωτικών ενεργειών.

Ακόμη αν επιθυμείτε, μπορείτε να παρακολουθήσετε το video της Ημερίδας εδώ.