Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»: Έναρξη νέας πρόσκλησης για τον 5ο Κύκλο υποβολής προτάσεων

Μόλις το 54% των Ευρωπαίων διαθέτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από τον στόχο του 80% που έχει τεθεί στο πλαίσιο της Ψηφιακής Δεκαετίας.  Επιπροσθέτως, σκόπιμη είναι η αύξηση των ειδικών στον τομέα των ΤΠΕ στην Ευρώπη, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος των 20 εκατομμυρίων εμπειρογνωμόνων στον ψηφιακό τομέα έως το 2030. Παράλληλα, για […]

«Ενίσχυση της Ίδρυσης & Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»: Mε επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ενημερωτική Ημερίδα από την EPSILON NET, την Epsilon Hospitality & την NOISIS

Στο πλαίσιο των ενημερωτικών δράσεων σχετικά με την αξιοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων από τις ελληνικές επιχειρήσεις για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων, ο Όμιλος EPSILON NET σε συνεργασία με τη θυγατρική του εταιρεία Epsilon Hospitality και την εταιρεία NOISIS Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε., πραγματοποίησε με ιδιαίτερη επιτυχία την Τρίτη 21/11/2023 διαδικτυακή Ημερίδα για την Επικείμενη Νέα […]