Εκδηλώσεις

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της Προκήρυξης της νέας Δράσης του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 και της έναρξης υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης
η EPSILON NET σε συνεργασία με την εταιρεία Digital4U  και την εταιρεία  NOISIS Σύμβουλοι Ανάπτυξης
διοργανώνουν Ειδική διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα:

ΕΣΠΑ: Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων – Πρακτικός Οδηγός Υποβολής

Πέμπτη 18.01.2024 @ 16:00 – 18:00

Συντονίστρια

Βασιλική Καπελλέ, Υπεύθυνη Ενημέρωσης & Υποστήριξης για τα Αναπτυξιακά προγράμματα, EPSILON NET

Εισηγητές & Θεματολογία

Μανόλης Κουτελιάς, Διευθυντής Επενδυτικών Έργων της εταιρείας συμβούλων NOISIS Α.Ε.
«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»
Αναλυτική Περιγραφή των προϋποθέσεων υπαγωγής, των επιλέξιμων δαπανών της Δράσης και της διαδικασίας υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Πέτρος Κοραλής, Sales Director, EPSILON NET
«Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφοριακών συστημάτων και POS για μικρομεσαίες επιχειρήσεις»

Κατερίνα Αρνέλλου, Operations Director της εταιρείας Digital4U
«Υπηρεσίες Ψηφιακής Προβολής & Ηλεκτρονικές Πωλήσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις»

Φώτης Ρωμούδης, Διευθυντής Ανάπτυξης του Ομίλου EPSILON NET
«Πρακτικός Οδηγός Υποβολής & Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων»

Η ημερίδα απευθύνεται σε:
Ιδιοκτήτες και στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, Φοροτεχνικούς – στελέχη λογιστηρίων, Συμβούλους Πληροφορικής, Μέλη του Δικτύου του Ομίλου της ΕPSILON NET.