Νέα

B2B E-Shop:
Το επόμενο βήμα στον επιχειρηματικό κόσμο | Τα οφέλη από τη δημιουργία ενός B2B e-shop

Η ψηφιακή εποχή έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε πολλούς τομείς της καθημερινότητας, τόσο του καταναλωτή, όσο και του σύγχρονου επιχειρηματία. Με την ανάπτυξη των τεχνολογιών και την αυξανόμενη τάση για ψηφιακά κανάλια αγορών και ηλεκτρονικές συναλλαγές, ο επιχειρηματικός κόσμος επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στη δημιουργία B2B e-shop. Στόχος του είναι η επίτευξη της βέλτιστης αποτελεσματικότητας και η απόκτηση ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, λαμβάνοντας ταυτόχρονα τα οφέλη του e-commerce.

Πλέον ένα συνεχόμενα αυξανόμενο μερίδιο του συγχρόνου επιχειρηματικού κόσμου αντιλαμβάνεται ότι τα B2B e-shops αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό εργαλείο για την εξέλιξη και την επιτυχία της επιχείρησης.

του Πέτρου Κοραλή,
Sales Director, EPSILON NET

Οφέλη από τη δημιουργία B2B e-shop

Εξωστρέφεια και Προσβασιμότητα

Ένα B2B e-shop παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επεκταθούν σε αγορές εκτός των «συνόρων» και να είναι προσβάσιμες όλο το εικοσιτετράωρο. Απόρροια της παγκόσμιας προσβασιμότητας είναι η δημιουργία νέων ευκαιριών για τον σύγχρονο επιχειρηματία για επέκταση των δραστηριοτήτων του και σημαντική αύξηση των πωλήσεων.

Αυτοματοποίηση Συναλλαγών και Διαχείριση Αποθεμάτων

Τα B2B e-shops επιτρέπουν την αυτοματοποίηση πολλών σταδίων των συναλλαγών, από το στάδιο της παραγγελίας μέχρι και το στάδιο της πληρωμής. Ως άμεσο αποτέλεσμα προκύπτει η εξοικονόμηση χρόνου, που απαιτείται για τις συναλλαγές, ώστε οι επιχειρηματίες να επικεντρωθούν σε πιο στρατηγικές πτυχές της επιχείρησής τους.

Παράλληλα, τα B2B e-shops συχνά ενσωματώνουν συστήματα και εφαρμογές διαχείρισης αποθεμάτων, γεγονός που συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των εκτιμώμενων αποθεμάτων και ακολούθως στην καλύτερη αξιοποίηση των πόρων της επιχείρησης.

Δυνατότητες Εξατομικευμένου Μάρκετινγκ

Με τη χρήση B2B e-shop, οι επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν εξατομικευμένες εμπειρίες στο πελατολόγιό τους, καθώς τα δεδομένα που συλλέγονται από τις πλατφόρμες e-commerce επιτρέπουν τη δημιουργία εξατομικευμένων και στοχευμένων καμπανιών marketing.

Θετική εμπειρία για τον πελάτη της επιχείρησης

Μέσω ενός B2B e-shop, οι πελάτες των επιχειρήσεων μπορούν να έχουν ευέλικτη πρόσβαση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες οποιαδήποτε στιγμή, βελτιστοποιώντας την εμπειρία που αποκομίζουν από την επιχείρηση. Με αυτό τον τρόπο αυξάνονται οι δυνητικές ευκαιρίες πώλησης, ενώ παράλληλα μειώνονται σημαντικά οι χρόνοι παράδοσης των παραγγελιών.

 

Τα Βήματα για τη δημιουργία ενός B2Β e-shop

1. Σχεδιασμός και Έρευνα

Αρχικό βήμα για κάθε επιχείρηση είναι η κατανόηση του ανταγωνισμού και των αναγκών των πελατών και ο καθορισμός των επιχειρηματικών στόχων, του κοινού, καθώς και των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της.

2. Επιλογή Πλατφόρμας e-commerce

Η επιλογή της κατάλληλης πλατφόρμας e-commerce, η οποία πληροί τις ανάγκες της επιχείρησης και περιλαμβάνει σημαντικές παραμέτρους, όπως ευκολία χρήσης, ασφάλεια και δυνατότητα επέκτασης.

3. Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Η κατασκευή ιστοσελίδας, λαμβάνοντας υπόψη τη σχεδίαση, την ευκολία πλοήγησης και την απόδοσή της σε διάφορες συσκευές.

4. Ενσωμάτωση Πληροφοριακών Συστημάτων

Η ενσωμάτωση του κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος εμπορικής διαχείρισης για τη διευκόλυνση της επιχείρησης σχετικά με την ανανέωση του περιεχομένου, τη διαχείριση των παραγγελιών και την παρακολούθηση των αποθεμάτων. Παράλληλα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, να υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης των συστημάτων της με λύσεις πληρωμών με κάρτα, καθώς και με υπηρεσίες “Embedded Finance”.

5. Στρατηγική Μάρκετινγκ, Προώθηση & Ανάπτυξη Σχέσεων με τους Πελάτες

Η δημιουργία μια κατάλληλης στρατηγικής marketing και loyalty campaigns μέσα από εργαλεία του digital marketing και των κοινωνικών δικτύων, η οποία συμβάλλει στην προώθηση του e-shop και ακολούθως στην κερδοφορία της επιχείρησης.

6. Ανάλυση Δεδομένων και Βελτίωση Στρατηγικής

Η χρήση analytics εργαλείων με την παρακολούθηση των οποίων αξιολογείται η απόδοση του e-shop, αναδεικνύοντας τις προτιμήσεις των πελατών και προσαρμόζοντας, αντίστοιχα, τη στρατηγική της επιχείρησης.

 

Οι δυνατότητες που παρέχει ο Όμιλος EPSILON NET στις σύγχρονες Επιχειρήσεις

Ο Όμιλος EPSILON NET, ηγέτης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Ελλάδα παρέχει σε κάθε ελληνική επιχειρηματική μονάδα σύγχρονες λύσεις διαχείρισης επιχειρηματικών διεργασιών, συμπεριλαμβανομένων των B2B e-commerce λύσεων. Με το σύνολο των θυγατρικών της εταιρειών, έχει δημιουργήσει ένα διευρυμένο οικοσύστημα προστιθέμενης αξίας για την παροχή “all in one solution” προς τους τελικούς πελάτες, με πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης παραγγελιών, εξειδικευμένες λύσεις διαχείρισης αποθεμάτων, καθώς και υπηρεσίες ψηφιακής προβολής και προώθησης και λειτουργίες όπως το SEO (Search Engine Optimisation).

Στο ίδιο πλαίσιο, έχει προχωρήσει στην εφαρμογή, σε τεχνικό & επιχειρησιακό επίπεδο, της ολοκληρωμένης στρατηγικής συνεργασίας με τον Όμιλο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και την NBG Pay, αξιοποιώντας τις καινοτόμες δυνατότητες των υπηρεσιών “Embedded Finance”, “Banking as a Service”, αλλά και τις παρεχόμενες λύσεις με ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών αποδοχής συναλλαγών με κάρτες, τα οποία συνδυάζονται με τις εφαρμογές μιας επιχείρησης και παράλληλα προσφέρουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.