Εκδηλώσεις

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της Προκήρυξης της νέας Δράσης του Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα 2021-2027” και της έναρξης υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης, 
ο Όμιλος EPSILON NET σε συνεργασία με την θυγατρική του εταιρεία Epsilon Hospitality και την εταιρεία Συμβούλων BSS,
διοργανώνουν Ειδική διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα:

 

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

Πρακτικός Οδηγός Υποβολής

Τρίτη 23.01.2024 @ 16:00 – 18:00

Συντονιστής

Μάνος Αμανατίδης, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Epsilon Hospitality

Εισηγητές & Θεματολογία

Κυριακή Παπαδά, Senior consultant της εταιρείας συμβούλων BSS
«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»
Περιγραφή των προϋποθέσεων υπαγωγής, των κατηγοριών επιλέξιμων δαπανών της Δράσης και της διαδικασίας υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Θωμάς Πούλιος, CEO της εταιρείας Hotel Availabilities
Νέα Ψηφιακή Εποχή | Ολοκληρωμένες λύσεις και συστήματα πληροφορικής για νέες τουριστικές μονάδες

Κατερίνα Αρνέλλου, Operations Director της εταιρείας Digital4U
Νέα Ψηφιακή Εποχή | Υπηρεσίες Ψηφιακής Προβολής & Προώθησης για τις τουριστικές επιχειρήσεις

Φώτης Ρωμούδης, Διευθυντής Ανάπτυξης του Ομίλου EPSILON NET
Πρακτικός Οδηγός για την Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων & Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων

Η ημερίδα απευθύνεται σε:
Ιδιοκτήτες και στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ενδιαφέρον να δραστηριοποιηθούν στον τουριστικό τομέα , Φοροτεχνικούς – στελέχη λογιστηρίων, Συμβούλους Πληροφορικής, Μέλη του Δικτύου του Ομίλου της ΕPSILON NET.