Εκδηλώσεις

Ο Όμιλος EPSILON NET σε συνεργασία με την εταιρεία Digital4U και την εταιρεία Συμβούλων Atlantis Consulting, με στόχο την ολοκληρωμένη πληροφόρηση των  μικρομεσαίων επιχειρήσεων σχετικά με τη δυνατότητα αξιοποίησης των επιδοτούμενων προγραμμάτων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, διοργανώνουν

Ειδική διαδικτυακή Ημερίδα

για την Δράση του Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027»

«Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση»

Πέμπτη 01.02.2024 @ 16:00 – 18:00

Συντονιστής 
Φώτης Ρωμούδης, Διεθυντής Ανάπτυξης του Ομίλου EPSILON NET
Εισηγητές & Θεματολογία

Μαρία Κωνσταντίνα Παΐσιου, Διευθύντρια Τμήματος Χρηματοδότησης Επενδύσεων της εταιρείας ATLANTIS CONSULTING
«Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση»
Αναλυτική Περιγραφή των προϋποθέσεων υπαγωγής, των επιλέξιμων δαπανών της Δράσης και της διαδικασίας υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Πέτρος Κοραλής, Sales Director, EPSILON NET
 Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφοριακών συστημάτων και POS για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Κατερίνα Αρνέλλου, Operations Director της εταιρείας Digital4U
Υπηρεσίες Ψηφιακής Προβολής & Ηλεκτρονικές Πωλήσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η ημερίδα απευθύνεται σε:
Ιδιοκτήτες και στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων με δραστηριοποίηση στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, Φοροτεχνικούς – στελέχη λογιστηρίων, Συμβούλους Πληροφορικής, Μέλη του Δικτύου του Ομίλου της ΕPSILON NET.