Νέα

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα από την EPSILON NET με την Digital4U & την NOISIS για το Πρόγραμμα ενίσχυσης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων ΜμΕ

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της Προκήρυξης της Δράσης «Ενίσχυση της ‘Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και της έναρξης υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης, ο Όμιλος EPSILON NET σε συνεργασία με την εταιρεία Digital4U και την εταιρεία NOISIS Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ πραγματοποίησαν με επιτυχία την Πέμπτη 18/01/2024 την ειδική διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα:

«ΕΣΠΑ: Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων – Πρακτικός Οδηγός Υποβολής».

Η ημερίδα αποσκοπούσε στην ολοκληρωμένη ενημέρωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την Δράση του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», η οποία επιδιώκει την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ημερίδα εστίασε στις ακόλουθες ενότητες:

  • Έγινε αναλυτική περιγραφή των βασικών σημείων, των προϋποθέσεων υπαγωγής και των επιλέξιμων δαπανών που περιλαμβάνονται στην Δράση του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027».
  • Παρουσιάσθηκαν εξιδεικευμένες λύσεις σε πληροφοριακά συστήματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ολοκληρωμένες λύσεις πληρωμών, οι οποίες προσφέρονται από τον Όμιλο EPSILON NET.
  • Έγινε παρουσίαση των υπηρεσιών προβολής και προώθησης, που παρέχονται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την εταιρεία Digital4U.
  • Δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τα βασικά βήματα για την Υποβολή των Αιτήσεων Χρηματοδότησης, καθώς κα πληροφόρηση για χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις.

 

Αν επιθυμείτε πρόσθετη πληροφόρηση για τα θέματα που αναπτύχθηκαν, μπορείτε να δείτε το ενημερωτικό υλικό που παρουσιάσθηκε εδώ.

Τον συντονισμό της Ημερίδας ανέλαβε η κα Βασιλική Καπελλέ, Υπεύθυνη Ενημέρωσης & Υποστήριξης για Αναπτυξιακά Προγράμματα, της Ειδικής Μονάδας του Ομίλου EPSILON NET και τις εισηγήσεις:

  • κ.Μανώλης Κουτελιάς,  Διευθυντής Επενδυτικών Έργων της εταιρείας συμβούλων NOISIS Α.Ε.
  • κ. Πέτρος Κοραλής, Sales Director του Ομίλου EPSILON NET
  • κα Κατερίνα Αρνέλλου, Operations Director της εταιρείας Digital4U
  • κ. Φώτης Ρωμούδης, Διευθυντής Ανάπτυξης του Ομίλου EPSILON NET.


O Όμιλος EPSILON NET, με στόχο την συνεχή ενημέρωση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες ενισχύσεων και επιδοτήσεων για την αύξηση της παραγωγικότητάς τους και της κερδοφορίας τους, θα συνεχίσει και το επόμενο διάστημα με τη διοργάνωση αντίστοιχων ενημερωτικών ενεργειών.

Αν επιθυμείτε, μπορείτε να παρακολουθήσετε το video της Ημερίδας εδώ.