Νέα

ΕΣΠΑ 2021-2027 | Τροποποιήθηκαν οι Οδηγοί των Δράσεων για την Ίδρυση & Λειτουργία Νέων ΜμΕ και νέων Τουριστικών ΜμΕ

Σε συνέχεια της δημοσίευσης των Προσκλήσεων για την Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και για τη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας 2021-2027, ανακοινώθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση των Προσκλήσεων  Υποβολής Αιτήσεων χρηματοδότησης, με την οποία επιτελούνται αλλαγές σχετικά με το όριο De Minimis, καθώς και πρόσθετες αλλαγές στους όρους των Δράσεων.

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχερήσεων

Σύμφωνα με την τροποποίηση του Οδηγού, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis),που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, πρέπει να μην υπερβαίνει το ποσό των 300.000€ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών. Όταν σημειωθεί υπέρβαση του ανώτατου ορίου που ορίζεται προηγουμένως, με τη χορήγηση νέας ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, η εν λόγω νέα ενίσχυση δεν δύναται να υπαχθεί στο ευεργέτημα του κανονισμού.

Επιπλέον, μία εκ των σημαντικών αλλαγών είναι ότι στο Παράρτημα ΙΙ «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)» της Αναλυτικής Πρόσκλησης αφαιρούνται οι παρακάτω ΚΑΔ:

68.20.11.01 Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτου, που προορίζεται για κατοίκηση

68.20.11.02 Υπηρεσίες ενοικίασης δωματίων σπιτιών, μακράς διάρκειας (airbnb)

68.20.11.03 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών

68.20.11.04 Υπηρεσίες χρονομεριστικής μίσθωσης ακινήτου για κατοίκηση

77.11.10 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

85.51.10.02 Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ και

85.51.10.03 Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων

93.29.11.04 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής)

93.29.11.05 Υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή/και καθισμάτων παραλιών (πλαζ)

93.29.11.02 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών

Η τροποποίηση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πρόσθετες αλλαγές αναφορικά με τη διαδικασία τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Υποβολής/Ένταξης και Καταβολής Ενίσχυσης.

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχερήσεων

Με την παρούσα Τροποποίηση, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, πρέπει να μην υπερβαίνει το ποσό των 300.000€ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών. Όταν σημειωθεί υπέρβαση του ανώτατου ορίου που ορίζεται προηγουμένως, με τη χορήγηση νέας ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, η εν λόγω νέα ενίσχυση δεν δύναται να υπαχθεί στο ευεργέτημα του κανονισμού.

Επιπλέον, στο Παράρτημα ΙΙ: EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ) προστίθενται οι εξής ΚΑΔ:

41.20.20.01 «Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους».

41.20.20.02 «Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ.33 παρ.4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους».

55.20.11.03 «Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών».

77.11.10.02 «Υπηρεσίες ενοικίασης ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών, χωρίς οδηγό».

Τέλος, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πρόσθετες αλλαγές αναφορικά με τα δικαιολογητικά και με τα Βαθμολογούμενα Κριτήρια της Δράσης.