Εκδηλώσεις

Ο Όμιλος EPSILON NET σε συνεργασία με την εταιρεία Συμβούλων Atlantis Consulting, με στόχο τη συνεχή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση των επιχειρήσεων σχετικά με τη δυνατότητα αξιοποίησης των επιδοτούμενων προγραμμάτων για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας τους, διοργανώνουν

Ειδική διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα:

«Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης»

Νέα Ημερομηνία Διεξαγωγής: 

Τρίτη 12.03.2024 @ 16:00 – 18:00

Συντονίστρια
Βασιλική Καπελλέ, Υπεύθυνη Ενημέρωσης και Υποστήριξης για τα Αναπτυξιακά Προγράμματα, EPSILON NET
Εισηγητές & Θεματολογία

Μαρία Κωνσταντίνα Παΐσιου, Διευθύντρια Τμήματος Χρηματοδότησης Επενδύσεων της εταιρείας ATLANTIS CONSULTING
«Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε Περιοχές Εδαφικών σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης»
Αναλυτική περιγραφή των κύριων σημείων, των επιλέξιμων δαπανών και της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για τις δύο Δράσεις του Προγράμματος

Ανδρέας Φασόλης, Sales Team Manager, EPSILON NET
 Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφοριακών συστημάτων και POS για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Φώτης Ρωμούδης, Διευθυντής Ανάπτυξης του Ομίλου EPSILON NET
Η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων από τις ΜμΕ για απόκτηση Κεφαλαίου Κίνησης & για επενδύσεις Παγίου Εξοπλισμού

Η ημερίδα απευθύνεται σε:
Ιδιοκτήτες και Στελέχη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | Φοροτεχνικούς – Στελέχη Λογιστηρίων | Συμβούλους Πληροφορικής | Μέλη του Δικτύου του Ομίλου της EPSILON NET