Νέα

Δυτική Μακεδονία & Αρκαδία | 1η Τροποποίηση των Προσκλήσεων των Δράσεων της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση των Προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» και στη Δράση «Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης».

Η πρώτη (1η) τροποποίηση των Προσκλήσεων των 2 Δράσεων του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διευκρινίσεις στις επιλέξιμες δαπάνες, στα δικαιολογητικά υποβολής, καθώς και στα βαθμολογούμενα κριτήρια.

Επιπρόσθετα, μία εκ των σημαντικών τροποποιήσεων αποτελεί ότι στο Παράρτημα II «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)» της Αναλυτικής Πρόσκλησης, διαγράφονται οι ακόλουθοι ΚΑΔ:

  • 68 «Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων»
  • 2 «Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων»
  • 20 «Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων»
  • 20.1 «Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων»
  • 20.11 «Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία»
  • 20.11.01 «Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτου, που προορίζεται για κατοίκηση»
  • 20.11.02 «Υπηρεσίες ενοικίασης δωματίων σπιτιών, μακράς διάρκειας»
  • 20.11.03 «Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών»
  • 20.11.04 «Υπηρεσίες χρονομεριστικής μίσθωσης ακινήτου για κατοίκηση» .