Νέα

ΕΣΠΑ 2021-2027 | 3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων του «Ψηφιακού Μετασχηματισμού Αιχμής ΜμΕ»

Ανακοινώθηκε η τρίτη (3η) Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027.

Όπως γνωστοποιείται με την τρίτη (3η) Τροποποίηση της πρόσκλησης,  ο κανονισμός ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) αντικαθίσταται από τον Κανονισμό ΕΕ 2023/2831 (De Minimis) της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2023, με έναρξη ισχύος από 01.01.2024, σε όλα τα σημεία της Πρόσκλησης και στα Παραρτήματα αυτής, όπου αναφέρεται.