Εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο ενεργειών για την ολοκληρωμένη πληροφόρηση των επιχειρήσεων σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης των ενισχύσεων (VOUCHERS) για τον ψηφιακό τους εκσυγχρονισμό και σε συνέχεια της Δημοσίευσης της Προκήρυξης νέων κύκλων χρηματοδότησης, ο  Όμιλος  EPSILON NET και η θυγατρική του εταιρεία Diginet, διοργανώνουν διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα:

Δ’ Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης

26/02/2024-12/03/2024

Πρόγραμμα ΙΙΙ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ»
(Κατηγορίες 1 ,3, 4, 5 & 6)         

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 

Παρασκευή 01.03.2024 @ 15:00 – 17:00

Συντονιστής
Παύλος Μητρόπουλος, Sales Manager, ISVs & Partnerships, NBG Pay
Εισηγητές & Θεματολογία
 

Φώτης Ρωμούδης, Διευθυντής Ανάπτυξης Ομίλου EPSILON NET

Επιδότηση Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης & Λογισμικών Τιμολόγησης 
Ενημέρωση για την Πορεία Υλοποίησης του Προγράμματος και Αναλυτική Παρουσίαση των Δράσεων & των Επιλέξιμων Δαπανών

Πρακτικός Οδηγός: 
Για την υποβολή της Αίτησης | Για τη δυνατότητα αναδρομικής επιδότησης | Για την εξαργύρωση των επιταγών (VOUCHERs) από τις ΜμΕ

 

Πέτρος Κοραλής, Sales Director, EPSILON NET

 Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστημάτα και σύγχρονες Ψηφιακές Λύσεις Τιμολόγησης για τις ΜμΕ
(POS, Υπηρεσίες Παρόχου και Λογισμικών Τιμολόγησης)

 

Χρυσόστομος Παπαγεωργίου, Τεχνικός Διευθυντής της DIGINET

Ολοκληρωμένες Λύσεις για τις υποχρεωτικές Διαδικασίες:

Αντικατάστασης ΕΑΦΔΣΣ | Αντικατάστασης ΦΗΜ στην εστίαση

Η ημερίδα απευθύνεται σε:
Ιδιοκτήτες και Στελέχη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | Φοροτεχνικούς – Στελέχη Λογιστηρίων | Συμβούλους Πληροφορικής | Μέλη του Δικτύου του Ομίλου της EPSILON NET