Νέα

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% για ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ & ΠΑΡΟΧΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ | Πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η ΗΜΕΡΙΔΑ για τον Δ’ Κύκλο Αιτήσεων του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ»

Σε συνέχεια της Δημοσίευσης της 11ης  Τροποποίησης της Προκήρυξης νέων κύκλων χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα III «Ψηφιακές Συναλλαγές», ο Όμιλος EPSILON NET και η θυγατρική του εταιρεία DIGINET, με σκοπό την έγκαιρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης των ενισχύσεων (VOUCHERS) του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη μετάβασή τους στη νέα ψηφιακή εποχή, πραγματοποίησαν με μεγάλη επιτυχία την Παρασκευή 01/03/2024 διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα:

Δ’ Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων: 26/02/2024-12/03/2024 ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 19/03/2024

Πρόγραμμα ΙΙΙ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» | Κατηγορίες 1, 3, 4, 5 & 6

Με την ενδέκατη (11η) Τροποποίηση, επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο Πρόγραμμα, καθώς, μεταξύ άλλων, προστίθεται στην 1η Κατηγορία η δυνατότητα προμήθειας νέου EFT/POS σε ποσοστό 100% με μέγιστο ποσό ενίσχυσης το ποσό των 150€ και στην 3η Κατηγορία η δυνατότητα επιδότησης, σε ποσοστό 100% με μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης το ποσό των 300€, λογισμικών τιμολόγησης μέχρι 3 έτη, τα οποία υποστηρίζουν τη νόμιμη έκδοση παραστατικών λιανικής και τη διασύνδεση με τα EFT/POS.

Επιπλέον, για την 1η, 3η, 4η, 5η και 6η Κατηγορία Ενεργειών του Προγράμματος ξεκινά Νέος Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης και οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής, από την Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024, έως και την Τρίτη, 12 Μαρτίου 2024.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι εισηγητές στην Ημερίδα εστίασαν στην πληροφόρηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σχετικά με τις ακόλουθες ενότητες:

  • Γενική περιγραφή για την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές» και αναλυτική παρουσίαση των δράσεων και των επιλέξιμων δαπανών, σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις της Προκήρυξης.
  • Παρουσίαση των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Σύγχρονων Ψηφιακών Λύσεων Τιμολόγησης για τις ΜμE (POS, Υπηρεσίες Παρόχου και Λογισμικού Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης),που προσφέρονται από την EPSILON NET,
  • Παρουσίαση των Ολοκληρωμένων Λύσεων που παρέχονται από την DIGINET για τις υποχρεωτικές διαδικασίες αντικατάστασης ΕΑΦΔΣΣ, καθώς και αντικατάστασης ΦΗΜ στην εστίαση, και
  • Παρουσίαση των απαραίτητων βημάτων για την ορθή συμπλήρωση της Αίτησης Χρηματοδότησης, καθώς για τη διαδικασία εξαργύρωσης των επιταγών (Vouchers).

Τέλος, θα πρέπει να τονισθεί η εταιρεία DIGINET όπως και το σύνολο των εταιριών του Ομίλου EPSILON NET είναι εγκεκριμένοι Προμηθευτές του προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» και συνολικά των δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Ταμείου Ανάκαμψης.

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν αναλυτικότερη πληροφόρηση για τις επιλέξιμες δαπάνες, καθώς και οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση της υποβολής της αίτησης, μπορούν να εξετάσουν το υλικό που παρουσιάσθηκε και να παρακολουθήσουν ξανά την Ημερίδα εδώ.