Εκδηλώσεις

Ο Όμιλος EPSILON NET σε συνεργασία με τον Σ.Ι.Μ.ΜΙ.ΠΑ.Σ.Ε. (Σύλλογος Ιδιωτικών Μεγάλων και Μικρών Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων Ελλάδος) διοργανώνουν δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο, με στόχο την ενημέρωση των επιχειρήσεων για θέματα που αφορούν:

την εύρυθμη λειτουργία τους, τη συμμόρφωσή τους με τις φορολογικές και νομοθετικές απαιτήσεις και την αξιοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων.

Παρασκευή 15.03.2024 @ 15:00 – 17:00

Συντονίστρια

Βασιλική Καπελλέ, Υπεύθυνη Ενημέρωσης & Υποστήριξης για τα Αναπτυξιακά προγράμματα, EPSILON NET

Εισηγητές & Θεματολογία

Γιάννης Καρούζος,  Εργατολόγος και Επικεφαλής του Δικηγορικού Γραφείου “Καρούζος Γιάννης & Συνεργάτες”
«Ενημέρωση για εργασιακά θέματα μισθοδοσιών, τριετιών & αύξησης κατώτατων μισθών»

Μανούσος Κλειδής, Διευθυντής Κρήτης & Νοτίου Αιγαίου της εταιρείας συμβούλων ALPHA PLAN
«Οι δυνατότητες αξιοποίησης των επιδοτούμενων προγραμμάτων & προγραμμάτων ΔΥΠΑ από τους Παιδικούς & Βρεφικούς σταθμούς»

Φώτης Ρωμούδης, Διευθυντής Ανάπτυξης του Ομίλου EPSILON NET
«Η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων από τις ΜμΕ για την απόκτηση Κεφαλαίου Κίνησης & για επένδυσεις Παγίου Εξοπλισμού»

Πέτρος Κοραλής, Sales Director, EPSILON NET
«Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφοριακών συστημάτων και POS για μικρομεσαίες επιχειρήσεις»

Χαρά Σελλή, Πρόεδρος του Σ.Ι.Μ.ΜΙ.ΠΑ.Σ.Ε. (Σύλλογος Ιδιωτικών Μεγάλων και Μικρών Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων Ελλάδος)

«Η τήρηση των απαιτούμενων βιβλίων σε ελέγχους από τους Δήμους, τις Περιφέρειες και την Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση ΕΕΤΑΑ»

Η ημερίδα απευθύνεται σε:

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον Τομέα των Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών.