Νέα

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα», συνολικού Π/Υ 176,75 εκατ. €

Όπως γνωστοποιήθηκε με το κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών & Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η σχετική προκήρυξη για την εκκίνηση του προγράμματος «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα» υπογράφηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρο Σκυλακάκη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Νίκο Παπαθανάση και την Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κα Αλεξάνδρα Σδούκου. Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Εξοικονομώ – Επιχειρώντας», με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι υποβολές αιτήσεων επενδυτικών σχεδίων θα διαρκέσουν από 12/03/2024 έως 31/3/2024 και ώρα 18:00 και γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr/. Στο πρόγραμμα εφαρμόζεται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out).

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και μη κτιριακών εγκαταστάσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων-πολύ μικρών, μικρών, μεσαίων, μεγάλων και πολύ μεγάλων- της Ελληνικής Επικράτειας, που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) από τους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών, της εστίασης, της παραγωγής αρτοσκευασμάτων και γλυκισμάτων, καθώς και του τουρισμού. Σημειώνεται, ακόμη, πως οι εν λόγω επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ και να είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Ειδικά για τις τουριστικές επιχειρήσεις, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσες, σύμφωνα με το σήμα λειτουργίας ή την υποβληθείσα γνωστοποίηση, έχουν δυναμικότητα που δεν υπερβαίνει τις 200 κλίνες.

Το ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό έως 65% του προϋπολογισμού και εξαρτάται από το είδος των επιλέξιμων δαπανών, καθώς και από το μέγεθος της επιχείρησης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός -δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.- κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 500.000 € για τον κλάδο του τουρισμού και αντιστοίχως δεν μπορεί να ξεπερνά τις 250.000 € για τον κλάδο του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις δύνανται να  λάβουν ενίσχυση για την υλοποίηση παρεμβάσεων, που αφορούν σε: ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους (π.χ. θερμομόνωση, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης), εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων (αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας) αλλά και ψύξης χώρων (αντικατάσταση ψυκτών), αερισμού χώρων, ζεστού νερού χρήσης, αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού που σχετίζεται με την παραγωγική διαδικασία των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. φούρνοι, ψυγεία), κ.ά.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου και με αφορμή την προκήρυξη του προγράμματος ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε:

«Επιχειρήσεις από όλη τη χώρα και κάθε μεγέθους, με πεδίο δράσης από την εστίαση, το εμπόριο και άλλες υπηρεσίες έως τον τουρισμό, αλλά και αρτοποιεία, επωφελούνται από το πρόγραμμα που προκηρύσσουμε. Από τη “Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα” όπως είναι ο τίτλος του, οι ωφελούμενοι διασφαλίζουν σημαντική οικονομική ενίσχυση για την υλοποίηση δράσεων που θα τους βοηθήσουν να εξοικονομήσουν ενέργεια και κατά συνέπεια χρήματα, ενώ παράλληλα θα αναβαθμίσουν ενεργειακά την επιχείρησή τους, συμβάλλοντας στην προσπάθεια μείωσης εκπεμπόμενων ρύπων, άρα και στην προστασία του περιβάλλοντος».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης, υπογράμμισε:

«Η έναρξη της υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αποτελεί ακόμα μια απόδειξη της σημασίας που αποδίδουμε στη στήριξη των επιχειρήσεων και ταυτόχρονα στην Πράσινη Μετάβαση, βασικός άξονας της οποίας είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και η μετάβαση σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο φιλικό στο περιβάλλον. Δράσεις όπως η συγκεκριμένη, συμβάλλουν στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, στην ενδυνάμωση της αναπτυξιακής τροχιάς της οικονομίας, στην ενίσχυση των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας, στη βελτίωση της καθημερινότητας και των εισοδημάτων των συμπολιτών μας».

Η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κα Αλεξάνδρα Σδούκου, σημείωσε:

«Μια νέα εμβληματική δράση για την ενεργειακή αναβάθμιση εκκινεί από τις 12 Μαρτίου 2024. Με συνολικό προϋπολογισμό 176,75 εκατομμύρια ευρώ, πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το πρόγραμμα “Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα” στοχεύει στις επιχειρήσεις του τουρισμού, των υπηρεσιών και του εμπορίου, δίνοντας την δυνατότητα σημαντικών παρεμβάσεων τόσο στα κτίρια όσο και στον εξοπλισμό με τελικό αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας και ρύπων. Συμβάλλουμε έτσι στην εκπλήρωση του εθνικού στόχου για τη σταδιακή μετάβαση της χώρας μας στην κλιματική ουδετερότητα, ενισχύοντας ταυτόχρονα την πράσινη και φιλική προς το περιβάλλον επιχειρηματικότητα»