Νέα

Δυτική Μακεδονία & Πελοπόννησος | 1η Τροποποίηση των Προκηρύξεων για τις 4 Δράσεις της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Σε συνέχεια της δημοσίευσης των Προκηρύξεων για τις τέσσερις (4) νέες Δράσεις, οι οποίες στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση Μικρομεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων, σε περιοχές της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας και Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανακοινώθηκε η πρώτη (1η ) Τροποποίηση των Προσκλήσεων.

Ειδικότερα, με τις Τροποποιήσεις επέρχονται αλλαγές και δίδονται διευκρινίσεις, μεταξύ άλλων, σε σημεία που αφορούν τις επιλέξιμες δαπάνες, τη  διαδικασία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης, τα δικαιολογητικά υποβολής και τη διαδικασία επαλήθευσης δαπανών και εξόφλησης δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου.

Για τη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ», μπορείτε να δείτε την Τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ.

Για τη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ» μπορείτε να  δείτε την Τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ.

Για τη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ», μπορείτε να δείτε την Τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ.

Για τη Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ», μπορείτε να δείτε την Τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ.