Εκδηλώσεις

Σε συνέχεια των ενεργειών για την ενημέρωση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των βρεφικών και παιδικών σταθμών για τη δυνατότητα αξιοποίησης επιδοτούμενων προγραμμάτων και χρηματοδοτικών εργαλείων, ο Όμιλος EPSILON NET σε συνεργασία με τον Σ.Ι.Μ.ΜΙ.ΠΑ.Σ.Ε. (Σύλλογος Ιδιωτικών Μεγάλων και Μικρών Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων Ελλάδος) διοργανώνουν δωρεάν διαδικτυακή ημερίδα, με θέμα:

Εξοικονομώ-Επιχειρώ | «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα»

Τετάρτη 27.03.2024 @ 17:00 – 19:00

Συντονίστρια

Βασιλική Καπελλέ, Υπεύθυνη Ενημέρωσης & Υποστήριξης για τα Αναπτυξιακά προγράμματα, EPSILON NET

Χαιρετισμός

Χαρά Σελλή, Πρόεδρος του Σ.Ι.Μ.ΜΙ.ΠΑ.Σ.Ε. (Σύλλογος Ιδιωτικών Μεγάλων και Μικρών Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων Ελλάδος)

Εισηγητές & Θεματολογία

Μανούσος Κλειδής, Διευθυντής Κρήτης & Νοτίου Αιγαίου της εταιρείας συμβούλων ALPHA PLAN
«Περιγραφή των κύριων σημείων, των προϋποθέσεων & των επιλέξιμων δαπανών της Δράσης “Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα”

Φώτης Ρωμούδης, Διευθυντής Ανάπτυξης του Ομίλου EPSILON NET
«Η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων από τις ΜμΕ για την απόκτηση Κεφαλαίου Κίνησης & για επένδυσεις Παγίου Εξοπλισμού»

 

Η ημερίδα απευθύνεται σε:

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον Τομέα των Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών.