Νέα

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τα Προγράμματα της Δράσης «Εξοικονομώ-Επιχειρώντας»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» και «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα», που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Δράσης «Εξοικονομώ – Επιχειρώντας» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων και για τα δύο προγράμματα ορίζεται η Δευτέρα 15/04/2024 στις 18:00.

Υπενθυμίζεται πως οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr και οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα» υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://exoikonomoepixeiro.energy-invest.gov.gr/ .

Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι στα δύο προγράμματα εφαρμόζεται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out).