Νέα

Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση | Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για τις Δράσεις ενίσχυσης πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων

Δημοσιεύτηκαν οι τροποποιήσεις των Αναλυτικών Προσκλήσεων των δράσεων ενίσχυσης υπό σύσταση, νέων και υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που διέπονται από το καθεστώς De minimis, του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση», με τις οποίες, μεταξύ άλλων, γνωστοποιείται ότι δίνεται παράταση στην υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις, η νέα ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ ορίζεται η Παρασκευή 19/4/2024 και ώρα 15:00.

Επίσης, σχετικά με τη Βεβαίωση υποβολής υπολοίπου εταιρικού/επαγγελματικού ή/και ιδιοκτήτη/εταίρου/μέτοχου, τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο δικαιούχος θα είναι είτε η επιχείρηση είτε ιδιοκτήτης/εταίρος/μέτοχος, την τελευταία μέρα του μήνα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, επισημαίνεται ότι ειδικά για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν το μήνα Απρίλιο, λόγω της ειδικής αργίας των διατραπεζικών συναλλαγών στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα στις 29 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2024 (Μεγάλη Παρασκευή και τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα των Καθολικών / Διαμαρτυρόμενων αντίστοιχα), σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.3336/2005, θα γίνονται αποδεκτές βεβαιώσεις που φέρουν ημερομηνία έκδοσης από 28/3/2024 έως και 2/4/2024.

Δείτε την 3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης».

Δείτε την 3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης»