Νέα

Νέα Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 15.05 για τα προγράμματα του «Εξοικονομώ-Επιχειρώντας»

Όπως γνωστοποιήθηκε με ανακοίνωση Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δόθηκε νέα παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τα Προγράμματα της Δράσης «Εξοικονομώ-Επιχειρώντας».

Ειδικότερα, η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων των προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» και «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα», που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Δράσης «Εξοικονομώ Επιχειρώντας» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU ορίζεται στις 15/05/2024 και ώρα 18:00.

Υπενθυμίζεται πως οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr  και οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα» υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://exoikonomoepixeiro.energy-invest.gov.gr .

Τέλος, σημαντικό είναι να σημειώσουμε ότι στα δύο προγράμματα εφαρμόζεται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out).