Νέα

Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση | Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως 10.05 για τις Δράσεις ενίσχυσης πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο των ενημερώσεων για τις Δράσεις του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση», δημοσιεύτηκε η τέταρτη (4η ) τροποποίηση των Αναλυτικών Προσκλήσεων των Δράσεων ενίσχυσης υπό σύσταση, νέων και υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, η οποία, μεταξύ άλλων, γνωστοποιεί ότι δίνεται παράταση στην υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις, η νέα ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ ορίζεται η Παρασκευή, 10/05/2024 και ώρα 15:00.

Επίσης, δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με τη Βεβαίωση υποβολής υπολοίπου εταιρικού/επαγγελματικού ή/και ιδιοκτήτη/εταίρου/μέτοχου, τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο δικαιούχος θα είναι είτε η επιχείρηση είτε ιδιοκτήτης/εταίρος/μέτοχος, την τελευταία μέρα του μήνα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι, ειδικά για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν το μήνα Απρίλιο, λόγω της ειδικής αργίας των διατραπεζικών συναλλαγών στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα στις 29 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2024, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.3336/2005, θα γίνονται αποδεκτές βεβαιώσεις, οι οποίες αναγράφουν υπόλοιπο ημέρας σε μια εκ των κάτωθι ημερομηνιών: 28/3/2024, 29/3/2024, 30/3/2024, 31/3/2024, 1/04/2024 και 2/4/2024.

Δείτε την 4η  Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης».

Δείτε την 4η  Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης».