ΕΣΠΑ 2021-2027 | Αιτήσεις που υποβλήθηκαν στις δράσεις ενίσχυσης της ίδρυσης και λειτουργίας νέων επιχειρήσεων και τουριστικών επιχειρήσεων

Στις 27 Μαρτίου 2024 ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων για τις Δράσεις «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» με την υποβολή συνολικά 9.823 αιτήσεων χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 2.856.200.858,51€ με Δημόσια Δαπάνη 1.528.024.776,70€. Συγκεκριμένα, στη Δράση «Ενίσχυση […]

ΕΣΠΑ 2021-2027 | Σύνολο Αιτήσεων που υποβλήθηκαν στη Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024 για τις Δράσεις: «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ», γνωστοποιήθηκε με σχετική ανακοίνωση, ότι υποβλήθηκαν συνολικά 2.837 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 250.542.980.80€ με Δημόσια Δαπάνη 120.245.843,16€. Αναλυτικότερα, στη […]