Εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο των ενεργειών ενημέρωσης όλων των κατηγοριών επιχειρήσεων σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης των επιδοτούμενων προγραμμάτων για την ανάπτυξη τους και την ενίσχυση της κερδοφορίας τους, ο Όμιλος EPSILON NET σε συνεργασία με τη θυγατρική του εταιρεία Epsilon SingularLogic & την εταιρεία Συμβούλων Atlantis Consulting και με τη συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας, διοργανώνουν

Ειδική Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα:

Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων | Ενίσχυση έως 65% ανάλογα με την Περιφέρεια

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 

Τετάρτη 15.05.2024 @ 16:00 – 18:00

Συντονιστής

Φώτης Ρωμούδης | Διευθυντής Ανάπτυξης του Ομίλου EPSILON NET

Εισηγητές & Θεματολογία

Μαρία Κωνσταντίνα Παΐσιου | Διευθύντρια Τμήματος Χρηματοδότησης Επενδύσεων της εταιρείας ATLANTIS CONSULTING

Παρέμβαση «Π3-73-2.3 – Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

Αναλυτική περιγραφή των κύριων σημείων, των προϋποθέσεων υπαγωγής, των επιλέξιμων δαπανών και της διαδικασίας υποβολής των Αιτήσεων Στήριξης.


Ιωάννης
Φιλίππου | General Manager Integrator, Epsilon SingularLogic

Οι Προσφερόμενες 360ο Ψηφιακές Λύσεις Αιχμής για τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας & λειτουργίας των Επιχειρήσεων Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων


Κωνσταντίνος Καναβός |
Διευθυντής Business Banking & Key Accounts Segments της Εθνικής Τράπεζας

 Χρηματοδοτικά Προϊόντα & Εργαλεία για τη Στήριξη Επενδυτικών Σχεδίων  Επιχειρήσεων 

Η ημερίδα απευθύνεται σε:
Ιδιοκτήτες και Στελέχη Επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση & εμπορία γεωργικών προϊόντων | Φοροτεχνικούς – Στελέχη Λογιστηρίων | Συμβούλους Πληροφορικής | Μέλη του Δικτύου του Ομίλου της EPSILON NET