Νέα

Ημερίδα για το Πρόγραμμα Στήριξης της Μεταποίησης, Εμπορίας & Ανάπτυξης Αγροτικών Προϊόντων | Ενίσχυση έως 65% ανάλογα με την Περιφέρεια

Στο πλαίσιο των ενεργειών ενημέρωσης όλων των κατηγοριών επιχειρήσεων σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης των επιδοτούμενων προγραμμάτων για την ανάπτυξή τους και την ενίσχυση της κερδοφορίας τους, ο Όμιλος EPSILON NET σε συνεργασία με τη θυγατρική του εταιρεία Epsilon SingularLogic & την εταιρεία Συμβούλων Atlantis Consulting και με τη συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας, διοργανώνουν την Τετάρτη 15/05/2024 στις 16:00-18:00 ειδική διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα: 

Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων | Ενίσχυση έως 65% ανάλογα με την Περιφέρεια.

Η ημερίδα αποσκοπεί στην ενημέρωση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων σχετικά με τις δυνατότητες ενίσχυσης της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητάς τους, αξιοποιώντας επενδυτικά προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και αξιόπιστες σύγχρονες λύσεις σε πληροφοριακά συστήματα.

 Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, οι εισηγητές θα επικεντρωθούν:

  • στην αναλυτική περιγραφή των κύριων σημείων και των επιλέξιμων δαπανών της ανωτέρω Παρέμβασης,
  • στις ολοκληρωμένες ψηφιακές λύσεις αιχμής για τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας & λειτουργίας των επιχειρήσεων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, οι οποίες προσφέρονται από την Epsilon SingularLogic και
  • στις δυνατότητες αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων για τη στήριξη των επενδυτικών τους σχεδίων.